Outdoor Rosmalen

Image 1

Algemene bepalingen

 1. Er zal gereden worden met toestemming van de KNHS.
 2. Op de wedstrijden zijn de reglementen van de basiswedstrijdsport van toepassing, alsmede de uitvoeringsbepalingen, die jaarlijks in het handboek worden gepubliceerd.
 3. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de het bestuur in overleg met de federatie vertegenwoordiger. Bij niet tijdig in de ring en/of parcours te verschijnen, kan men van deelname worden uitgesloten.
 4. De behaalde resultaten komen wel voor puntenregistratie in aanmerking
 5. Alle paarden/pony’s moeten voorzien zijn van een chip, men dient rekening te houden met de mogelijkheid van controle op chip, paspoorten en startkaarten en doping.
 6. Bij weinig deelname zullen er meerdere klasses in handicap starten.
 7. Ex aequo: Eerst reglementaire onderdelen daarna van boven naar beneden.
 8. Het bestuur van R.V.R. is niet aansprakelijk voor schade en/of ongelukken betreffende persoon, paarden, pony's, en of goederen
 9. * voor je naam, betekent dat er nog geen startcoupon is. Lever deze in bij het secretariaat, ruim voor aanvang van de rubriek. Ook de betaling moet plaats vinden voor het starten ! Zorg ervoor dat je altijd reserve coupons bij je hebt!
 10. Wijzigingen: Kunnen worden doorgegeven, indien het programma dit toe laat.
 11. Afmeldingen: Graag zo spoedig mogelijk doorgeven, dan kan er misschien nog een ander starten ! (zie contactpagina B.g.g.: Graag voice mail inspreken.)
 12. Inschrijfgeld: Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld ten allen tijde verschuldigd conform art. 43 van het wedstrijdreglement.
 13. Locatie: Kruisstraat 26 te Rosmalen

Sponsors