Outdoor Rosmalen

Image 1

Sponsorpakketten

 • Wat kunt u sponsoren, hoe kunt U reclame maken? Wat zijn de kosten en wat kunt U daarvoor verwachten? Vragen die voor iedere geïnteresseerde van belang zijn, omdat reclame toch een bepaald rendement moet opleveren en een zinvolle besteding moet zijn.

De organisatie van OUTDOOR ROSMALEN heeft diverse mogelijkheden waarvan er ongetwijfeld een aansluit bij uw wensen. Ook een combinatie van uw wensen met een van de aanbiedingen uit ons sponsorpakket behoort tot de mogelijkheden. De genoemde mogelijkheden gelden voor de gehele periode en het gehele programma. Tijdens wedstrijden biedt de organisatie tegen inlevering van uw SPONSOR kaart, per kaart een zestal consumpties aan welke op elk van de genoemde dagen gebruikt kunnen worden.

Pakket 1

Sponsoring voor een bedrag van € 100,-- als een algehele financiële bijdrage.

 • Hiervoor krijgt u
  • SPONSOR-bewijzen voor 2 personen.

Pakket 2

Sponsoring voor een bedrag van € 150,--.

 • Hiervoor krijgt u: 
  • SPONSOR- bewijzen voor 4 personen
  • een voor uw bedrijf gereserveerde plaats bij het hoofdterrein voor plaatsing van uw stand of een reclamebord cq. vlag langs de springpiste

Pakket 3

Sponsoring voor een bedrag van € 250,--.

 • Hiervoor krijgt u
  • SPONSOR- bewijzen voor 6 personen
  • een gereserveerde plaats bij het hoofdterrein voor plaatsing van uw stand
  • twee vlaggen in top langs de hoofdpiste of een reclamebord langs het hoofdterrein.

Pakket 4

Sponsoring voor een bedrag van € 350,--.

 • Hiervoor bieden wij u
  • SPONSOR- bewijzen voor 6 personen
  • een naar uw bedrijf genoemde en te verrijden springrubriek
  • een naar uw bedrijf genoemde hindernis
  • het door uzelf uitreiken van de prijzen in deze rubriek
  • een gereserveerde plaats bij het hoofdterrein voor plaatsing van uw stand
  • twee vlaggen in top langs de hoofdpiste of een reclamebord langs het hoofdterrein.

Pakket 5

Sponsoring voor een bedrag van € 450,--.

 • Hiervoor bieden wij u
  • SPONSOR- bewijzen voor 8 personen
  • een naar uw bedrijf genoemde en te verrijden springrubriek
  • een naar uw bedrijf genoemde hindernis
  • het door uzelf uitreiken van de prijzen van deze rubriek
  • een gereserveerde plaats bij het hoofdterrein voor plaatsing van uw stand
  • naar wens twee reclameborden cq vlaggen langs de hoofdpiste
  • vermelding van uw bedrijflogo op onze web site.

Pakket 6

Sponsoring voor een bedrag van € 1100,--.

 • Hiervoor bieden wij u
  • SPONSOR- bewijzen voor 10 personen
  • een naar uw bedrijf genoemde en te verrijden springrubriek
  • een naar uw bedrijf genoemde hindernis
  • het door uzelf uitreiken van de prijzen van deze rubriek
  • een gereserveerde plaats bij het hoofdterrein voor plaatsing van uw stand
  • naar wens een aantal reclameborden langs de hoofdpiste
  • naar wens een aantal vlaggen langs het hoofdterrein
  • vermelding als hoofdsponsor op onze web site

Pakket 7

Een in onderling overleg tussen u en de concoursmeester samengesteld pakket.

 • Afhankelijk van de samenstelling van dit pakket wordt het sponsorbedrag nader vastgesteld.
 • De opbouw en afbraak, alsmede de stand komen voor rekening van de sponsor.
 • Vlaggen en reclameborden dient de sponsor zelf aan te leveren.

Masten voor de vlaggen worden door de organisatie geplaatst

Sponsors

Van Tuyl Metaalrecycling