Outdoor Rosmalen

Image 1

Inleiding

De ruitersport is inmiddels uitgegroeid tot een der grootste sportbonden in Nederland. Zeker in Noord Brabant zie je veel bloeiende en actieve verenigingen. INDOOR BRABANT is een mooi voorbeeld dat de ruitersport ook voor toeschouwers interessant is.

De basis van de ruitersport begint bij de jeugd. Jeugdige ruiters en amazones kunnen zich heden ten dage uitstekend ontplooien via ponyclub en rijvereniging. Hier wordt de basis gelegd voor de ambitieuze ruitersportliefhebber om zich verder te ontwikkelen tot nationale en internationale ruiter of amazone. In dit kader zijn regionale hippische evenementen van groot belang en is een belangrijke drijfveer geweest om OUTDOOR ROSMALEN te starten en jaarlijks te laten terugkeren. Dit ruitersportfestijn is een geliefd concours bij de hippische amateur top, zowel bij de senioren als de junioren. De historie heeft geleerd dat een aantal van deze amateur-ruiters en -amazones middels dit soort wedstrijden de weg heeft gevonden naar de professionele top.

Voor de minder getalenteerde sporter zijn dergelijke evenementen van groot belang om van een sport te genieten die zich in een “groene” omgeving afspeelt en zeker voor de jeugdige deelnemers een goede vormende werking heeft. De organisatie in handen is van Ruitersport Vereniging Rosmalen welk is gevormd door het samengaan van Landelijke Rijvereniging St. Lambertus en ponyclub The Sunny Boys, beide uit Rosmalen. 

De organisatie van OUTDOOR ROSMALEN wil haar sponsors en mogelijk ook toekomstige sponsors meer bieden dan alleen het gebruikelijke dankwoord en vrijkaartjes. Zij is zich er terdege van bewust dat zonder de hulp en bijdrage van de sponsors - uw spontane hulp en bijdrage - een dergelijk concours vrijwel niet te realiseren is en dat OUTDOOR ROSMALEN uw concours is.

In het verleden hebben wij onze sponsors in een VIP-ruimte met terras mogen ontvangen. Inmiddels hebben wij de ontvangst anders georganiseerd. Naar aanleiding van diverse gesprekken met onze sponsors willen we dit jaar onze sponsors opnieuw op dezelfde wijze ontvangen. Op vertoon van de VIP kaart bieden wij onze sponsors een aantal gratis consumpties aan en zullen we extra aandacht besteden aan een buitenterras dat voor iedereen toegankelijk zal zijn.

In 1996 werd voor de eerste maal gekozen voor een grotere opzet van het jaarlijks terugkerend pony- en paardenconcours. Een nieuwe naam - OUTDOOR ROSMALEN -en een actieve reclame- en sponsorwerving werden geïntroduceerd en met succes. In 1996 werden 22 sponsorovereenkomsten afgesloten. Dit is inmiddels fors uitgegroeid. Vele positieve reacties zijn ontvangen van zowel toeschouwers, deelnemers als bedrijven. Dat OUTDOOR ROSMALEN zeer geliefd is, blijkt uit het grote aantal deelnemende combinaties. Gestart in 1996 is dit ruitersportevenement inmiddels uitgegroeid tot een deelnemersveld van honderden combinaties zowel bij pony’s als paarden. Helaas moesten we in 2001 gedwongen verstek laten gaan i.v.m. de M.K.Z. crisis en is Outdoor 2003 i.v.m. de vogelpest crisis verplaatst naar eind aug. met een aangepaste driedaags programma. Het deelnemersveld strekt zich uit over geheel Zuid Nederland. 

Evenals voorgaande jaren wil de organisatie u als sponsor van OUTDOOR ROSMALEN de mogelijkheid bieden de belangen/producten van uw bedrijf te etaleren op of langs de wedstrijdterreinen. Op deze wijze kan het publiek nader kennis maken met uw bedrijf en haar producten. Indien uw belangstelling eveneens uitgaat naar een presentatie van uw bedrijf in het strodorp, dan kunt u aangeven waar u eventueel uw stand wilt plaatsen. Details kunt U bespreken met uw contactpersoon of via ons contactadres. Het overzicht met sponsormogelijkheden geeft u een indruk wat u kunt verwachten, maar biedt ook de ruimte om in overleg zelf een pakket samen te stellen.

De organisatie spreekt de hoop uit dat U dit jaar (opnieuw) wilt meewerken om OUTDOOR ROSMALEN tot een succesvol evenement te maken en dat door deze opzet uw bedrijf als sponsor van OUTDOOR ROSMALEN die belangstelling krijgt die het verdient.

Namens Ruitersport Vereniging Rosmalen.

Ing. M.G.J. van Nistelrooij,

voorzitter organisatie comité OUTDOOR ROSMALEN.

Sponsors